Scopul principal al proiectului este dezvoltarea unei platforme online, adaptivă și centrată pe competență, care să permită elevilor accesarea de materiale didactice prin care să își dezvolte competențele cheie în două domenii cheie – comunicare în limba maternă și utilizarea aparatului matematic. 

 

Având în vedere acest scop realizăm un produs inovativ prin mai multe caracteristici care îl fac unic la nivel național și mondial:

  • - Centrarea pe competențe. Toate softurile și platformele existente pe piață sunt centrate pe cunoștințe. Am aprofundat în cadrul proiectului conceptul de competență și am reușit o explicitare a lui până la nivele care nu se mai găsesc în literatura de specialitate. Ținând cont de descoperirile făcute am elaborat o metodologie proprie de dezvoltare a competenței utilizând platforma online;
  • - Demers adaptiv. Ceea ce distinge produsul pe care îl realizăm de toate produsele existente este adaptarea sarcinilor la nivelul elevului. Prin program se determină nivelul real al elevului și se propun materiale în zona proximă de dezvoltare a acestuia;
  • Realizarea unui demers natural pentru învățare. Dezvoltarea abilităților este influențată de stilurile specifice de învățare, de emisfera cerebrală dominantă, de nivelul la care se găsește materialul – concret, abstract, etc. Demersul urmărește evoluția nivelul natural de prelucrare a datelor la nivelul sistemului nervos, conectarea lui cu alte lucruri și adaptarea la stilul propriu de învățare. Și acest model este dezvoltat ca o noutate în cadrul proiectului.
  • - Dezvoltarea competențelor prin colaborare. Acest lucru se realizează în două feuri. 1. Elevii pot parcurge în același timp materialul de dezvoltare a competențelor și să învețe unii de la alții, 2. Elevii pot să joace în doi sau cu calculatorul roluri din viața reală, în care este nevoie de competențele dezvoltate pentru a se confrunta cu alte persoane șicu nivelul lor de pregătire. Ambele sunt modele dezvoltate sunt noutăți exclusive în demersul propus..
  • - Interfață sintetică, prietenoasă, pe placul elevilor. Pentru a evalua nivel de dezvoltare a competențelor ste suficient ca elevul să arunce o privire pe interfața care se apare după logare. Nu este necesară evaluarea unor numere, parcurgerea de date, este suficientă o analiză a formei grafice de prezentare. După un singur clic poate afla detalii până la nivel de variabilă a competenței specifice. Reprezentările sunt vizuale și se înțeleg dintr-o prvire. Și această modalitate de prezentare este un concept unic dezvoltat numai în cadrul proiectului nostru.
  • - Corelarea competențelor cu viața activă. Activitățile propuse nu sunt inventate de profesori de dragul transmiterii de cunoștințe ci sunt selectate din viața reală și pot fi abordate din 12 perspective diferite, foarte bine alese, ex. al eficienței demersului de rezolvare, al istoricului cultural, al convingerilor implicate, etc. Contextul în care are loc dezvoltarea lor este unul cu care aproape toți oamenii se confruntă în viața reală. Prin aceasta sporește mult interesul elevilor.
  • - Softul este evaluat cu un grup țintă inițial de 900 de elevi cu rezultate slabe în pregătire. În general softurile se bazează în elaborarea lor doar pe experiența cadrului didactic. Noi avem în vedere ameliorarea lui pe baza rezultatelor elevilor cu probleme astfel ca produsul final să fie util oricărui elev.
  • Interfață de dezvoltare bine elaborată, cu control asupra activității profesorilor și softiștilor dezvoltatori. Fiecare profesor poate fi evaluat de coordonatori, aprobarea activităților se face de către aceștia. Prin intermediul interfeței este realizată și o colaborare a profesorilor cu softiștii ce sprijină dezvoltarea materialelor necesare.
  • - Alte elemente inovative în curs de elaborare

 

Sinteză noutăți

Produsul nostru este unic deoarece este centrat pe dezvoltarea de competențe, adaptiv, corelat cu viața reală, oferă activități de lucru în colaborare și este verificat prin activități cu elevii.

Interfața pentru elevi este atractivă, sintetică, oferă informații globale și detaliate privind pregătirea acestuia și accesul plăcut la activități.