Obiectivul general al proiectului constă în creşterea performanţelor şcolare şi a accesului la servicii de calitate pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar,nivel educaţional 1-2 din 3 judeţe,în vederea asigurării unei educaţii de calitate şi competenţe cheie pentru toţi. 

Contribuţia proiectului,la atingerea obiectivelor AP,DMI şi a POSDRU,se face prin realizarea următoarelor obiective specifice:

1. Dezvoltarea si implementarea unui soft educaţional inovator şi eficient,accesibil prin Internet, care să permită realizarea unei educaţii moderne şi de calitate în domeniile cheie ale pregătirii iniţiale,prin crearea unui soft educaţional nou, pentru internet,platforma Web,cu ajutorul căruia să poată fi realizată o recuperare inteligentă, adaptabilă, cu elevii care au rezultate slabe şi foarte slabe la învăţătură din clasele III-VIII,de pe raza a 3 judeţe.

2. Îmbunătăţirea competenţelor cheie pentru 900 elevi,cu rezultate slabe şi foarte slabe la învăţătură,clasele III-VIII,din 3 judeţe,prin furnizarea de servicii de recuperare care să sprijine creşterea participării la educaţie şi a performanţelor şcolare.

Grup țintă

- În prima fază 900 elevi, apoi toți elevii din cele trei ISJ-uri partenere pot avea acces la utilizarea softului dezvoltat.

- 180 persoane membrii Consilii de Administrație familiarizați cu aplicația dezvoltată